Alla inlägg den 19 december 2018

Av allasolikavarde - 19 december 2018 22:57

Jag fick info idag om att McKinsey gjort en rapport där de visat att mångfald snabbar på utvecklingen på ett företag.

Så jag funderar på om det stämmer och ägnade lite tid åt att undsöka.


McKinsey-rapporten, som heter Divsersity Matters och nyligen gavs ut i en uppdaterad 2018 års version, finns att ladda ner här:

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20insights/delivering%20through%20diversity/delivering-through-diversity_full-report.ashx


Det låter ju rätt imponerande att företagen med högst mångfald är 30% mer framgångsrika än företag med minst mångfald.


Som rapporten dock självt säger, så är korrelation inte samma sak som kasualitet. Det kan vara så att företag med större mångfald är mer attraktiva och bättre på att attrahera kompetent personal än företag med mindre mångfald. Därför presterar företag med större mångfald "bättre", men det säger inte så mycket om huruvida det är mångfalden som orsakar framgången.


Det är som om man kom fram till att företag där medelåldern är 38 år presterar bättre än företag där medelåldern är 45 år. Ett företag med högre medelålder kanske tänker att de presterar bättre om de sparkar ut en del gamlingar, när det i själva verket är så att unga företag är nyare företag som främst är aktiva inom IT. Att ersätta gamla reportrar med unga gör ingen nytta för ett företag inom t.ex tidningsbranchen. Det går lika dåligt ändå.


Rapporten från McKinsey sa vidare att andelen kvinnor i styrelsen inte spelade så stor roll, vilket de tror beror på att vissa länder kvoterar in kvinnor i styrelsen. Man tjänar alltså inte på att kvotera in lägre kompetenta kvinnor. Däremot gjorde det skillnad hur många kvinnor som fanns i ledninggruppen (med reservation för att jag översätter fel).


Det låter ju bra, men i toppgruppen de undersökte så var det 20% kvinnor medan det i bottengruppen var 1% kvinnor. Eftersom  de avrundar kan man nog sluta sig till att det i de flesta företag i bottengruppen (de 25% med minst kvinnor) inte finns någon kvinna i ledningsgruppen, medan 20% kvinnor inte säger så mycket om huruvida kvinnor i sig ökar på lönsamheten.


Det finns faktiskt studier som gjort på huruvida det lönar sig att sätta kvinnor i ledningen. Detta eftersom det ibland rapporteras att företag med kvinnor i ledningen presterar bättre. Dock visar det sig att det inte handlar om personens kön, utan personens kompetens. Företag med fler kvinnor tenderar att attrahera större kompetens.


We don’t know exactly why this theoretical logic doesn’t hold among corporate boards. It is worth noting that gender diversity in other kinds of work teams is not significantly positively related to performance, either. Despite popular press accounts that suggest that teams high in gender diversity outperform those composed only of men or only of women, rigorous research does not support this conclusion. Meta-analyses linking team gender diversity to team performance (e.g., Bell et al., 2011) reach much the same conclusion as meta-analyses linking board gender diversity to firm performance — that is, the relationship between team gender diversity and team performance is tiny.

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/will-gender-diversity-boards-really-boost-company-performance/


Jag tänker mig att det är likadant vad gäller mångfald.


Om man tänker sig ett landslag i fotboll. Ett landslag som ser mer blandat ut presterar ofta bättre än ett landslag som ser mer homogent ut, men tar man i beaktande att heterogena landslag tenderar att ha en större befolkning försvinner en stor del av skillnaden.


Rimligen är det dock så att om vi har två länder som båda har en befolkning där ungefär 50% är icke-vita och 50% är vita, och det enda landet bara tillåter vita att spela fotboll medan det andra landet tillåter alla att spela fotboll, så kommer det andra landet att ha ett bättre fotbollslag. Inte nödvändigtvis för att svarta är bättre än vita på fotboll, utan för att det landet har en dubbelt så stor pool av fotbollsspelare. (detta hypotetiska scenario utgår från att det inte finns några andra genetiska skillnader mellan etniska grupper)


Vad gäller mångfald på företag visar däremot de mer rigorösa studier som gjorts (alltså inte vänsterstudier eller rapporter utgivna av tankesmedjor) att mångfald är ett "dubbelsidigt svärd". Detta eftersom mångfald visserligen ökar kreativiteten (och detta upprepas gärna av mångfaldsförespråkare), men de ökar även konflikterna (detta nämns aldrig av etablissemanget).


Själv tror jag på principen att det som gäller i det lilla gäller i det stora och tvärtom. Det är det principer handlar om, och kanske är det en typisk konservativ dygd att tro på det. Vänsterliberala verkar tro på vad som helst så länge det ger dem en varm känsla i magen.


Som vi kan se i samhället så ökar konflikterna ju mer mångfald vi får in. Rimligen gäller detta även företag.


Diverse teams were found to be engaging in more conflicts due to their distinct perspectives unlike teams with low diversity.  Diversity  could  lead  to  conflicts  due  to  disagreements  that  result  from  distinct  attitudes  and  beliefs.  This  usually leads to the polarization of team members into subgroups with poor interaction, which could cause multiple communication problems and thereby consensus among the team members will be difficult to achieve. For instance, some team members may be conservative and more risk averse in planning the growth path of the company. On the other  side,  others  might  be  more  willing  to  take  risks  and  adopt  aggressive  growth  strategy.This  existence  of  subgroups  usually  leads  to  endless  disagreements,  polarization,  and  conflicts  among  all  team  members  (Kakarika,  2013).However, low diversity teams are usually more prone to have declining performance unlike teams with high diversity  as  the  team  members  will  be  challenging  each  others’  perceptions,  which  usually  allow  them  to  reach  better-justified decisions (Wiersema and Bantel, 1992; Schwenk, 1984). 


Additionally, some studies concluded that diversity does enhance the organizational financial sustainability and organizational flexibility (Allen et al., 2007). It was found that diverse workforce could provide the company with competitive advantage as well as it could enhance the organizational adaptability to any changes of market places (Zanoni et al., 2010; Ely and Thomas, 2001; Kochan et  al.,  2003).  Diverse  teams  can  improve  the  overall  performance  of  organizations;  as  they  are  more  likely  to  have  access to the essential scope of information that is required in order to solve complicated problems (Leonard, Levine & Joshi, 2004). Nevertheless, diverse teams were found to be more susceptible to dysfunction; this is due to the fact the differences of diverse teams that feed both creativity as well as high performance could lead to communication barriers  (Polzer,  2008).  Therefore,  diverse  teams  may  find  it  challenging  to  incorporate  their  values,  diverse backgrounds,  and  norms  and  manage  to  work  together  (Jehn  et  al.,  1999).

https://ac.els-cdn.com/S1877042816311119/1-s2.0-S1877042816311119-main.pdf?_tid=b4260504-0344-409c-9790-7cf28a4b1860&acdnat=1545256047_22e6ea4c6560d5bd839724674a2a2ef1


studien heter för övrigt Managing and Leading a Diverse Workforce: One of the Main Challenges in Management , Shaban 20016.


Grupper med hög mångfald tenderar att vara de som presterar bäst - men även de som presterar sämst. Detta pga mångfald visserligen ökar kreativiteten, men även ökar polariseringen och riskerar att hela gruppen splittras och blir ineffektiv.


Jag tycker egentligen att detta låter som en logisk konklusion för det är det mönstret vi kan observera i historian. Romarna hade t.ex mycket nytta av alla influenser de fick från världens alla hörn (såsom grekisk filosofi) men samtidigt blev det allt svårare för dem att hålla ihop sitt rike ju mer fragmenterat det blev. Då kan det vara värt påpeka att romarriket bara hade en officiell religion, ett officiellt språk, och en officiell ledare som alla skulle lyda.


Det sätter också fingret på kruxet vad gäller mångfald för Sveriges del, där debatten ständigt är förljugen. Som en undersökning av köns roll i företagens prestation säger:


The women named to corporate boards may not in fact differ very much in their values, experiences, and knowledge from the men who already serve on these boards.

After all, both male and female board members are likely to be selected for their professional accomplishments, experience, and competence. If male and female board members are fairly similar in their values, experience, and knowledge, the addition of women to an all-male board may not increase the board’s cognitive variety as one might expect at first blush.

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/will-gender-diversity-boards-really-boost-company-performance/


Alltså: de kvinnor som sitter i ett företags ledningsgrupp tenderar att vara högutbildade och ha gått en lång karriärväg.  Det går liksom inte att anta att tar man in "kebabtekniker" så gör de Ericsson bättre. Kebabtekniker gör nog kebaben bättre - eller åtminstone billigare.


I slutändan är det nog så att vill man förbättra produktiviteten i ett land så bör man ta in kvalificerad invandring. Att göra som Sverige och ta in all möjlig invandring i tron om att all mångfald på något magiskt sätt "är bra" är alltså felaktigt. Om man t.ex tar in de mest kompetenta programmerarna från hela värden (eller, för den delen, de billigaste) så kan man förvänta sig en förbättring inom programmeringssektorn. Men om man tar in människor som i hög utsträckning försörjer sig på att sälja droger eller begå brott, så kan man förvänta sig en "förbättring" vad gäller kriminalitet - och då menar jag att de kriminella förbättrar sin kriminalitet.


Det lönar sig troligen inte för ett företag som Ericsson att ta in kebabtekniker i chefspositioner och sedan förvänta sig en magisk produktionsökning. Däremot kan man mycket väl tänka sig att företag som lyckas attrahera den bästa kompetensen från jordens alla hörn blir mer framgångsrika än de som bara lyckas attrahera Anders, Pelle och Kalle.


Bryr sig någon om vad jag skriver? Nej jag tror inte det. Egentligen tror jag att debatten är förlorad. Det finns för mycket pengar involverat för dem som talar om "mångfald", och vips så får de några miljoner. Minoriteter älskar förstås när man talar om vikten av mångfald, och vänstern älskar alla studier som visar nyttan av mångfald (det är så de vinner röster numer - genom att positionera sig som ett val för minoriteter).


Jag har faktiskt nyligen funderat på det att tolerans tenderar att driva sig självt och ingen vågar säga stopp. Det är en del i min teori om att tolerans är baserat på rädsla, som jag nyligen beskrev.

Det är därför tolerans är så farlig. Tolerans kräver att man kväver åsikter som går emot den toleranta linjen. Ingen vågar säga emot den toleranta linjen och det är ju lättare att ge med sig än att säga stopp.


Den avarta homorörelsen är väl det bästa exemplet, men i princip all media är sådan också. Om man har en vän från Afghanistan så kan man inte säga nej till invandring från Afghanistan och man vill inte ens lyssna på kostnaderna. Har man en homosexuell arbetskollega så kan man inte säga nej till homoadoptioner och man vill inte ens lyssna till argumenten mot sådan adoption. Alla är för rädda för att säga: "det är inget personligt, Jonas, men jag tycker att det vore bättre för samhället om män hade sex med kvinnor och uppfostrade barn i sådana förhållanden, hellre än att två män uppfostrar barn i ett homosexuellt förhållande".


Toleransen är egentligen den fege och den svages väg. Vi har fått lära oss att konservativa människor är lite dumma och efterblivna, men jag börjar fundera på om det inte är tvärtom. Att stå upp för det som är rätt är betydligt svårare när man har hela Familjen Tolerant emot sig. Då är det lättare att bara ge med sig och säga: "Jag har inget emot homosexuella, det går hur bra som helst". Samma personer som man för 15-20 år sedan diskuterade med hurivida det var mer sjukligt vara homosexuell eller bisexuell är nu allt-out-toleranta. (säger de)


Toleransen är dessutom kvävande, något man snabbt märker med vänstermänniskor. Alla uttalanden som nuddar vid något rasistiskt, sexistiskt, homofobiskt, transfobiskt, islamofobiskt, mer mera, måste genast "korrigeras". Sådan är den ängsliga medelklassen.


Vetenskapliga studier går inte heller lita på i frågan. De fifflar runt med datan tills den visar det de vill att den ska visa. Om den visar på skillnader i prestation mellan olika grupper är det ännu bättre för forskarna, för då kan de proklamera att här kan de påvisa att det råder diskriminering. De utsatta blir glada, medierna blir glada och forskarna får pengar till fler studier.


Ja - det är sjukt och det finns ingen röst som säger emot heller. Enstaka röster på nätet som etablissemanget gör sitt bästa för att tysta, och de lyckas förstås bra eftersom etablissemanget har miljarder kronor till förfogande (en stor del av det tar de med tvång genom skatt och andra avgifter). Jag skriver åtminstone här så att eftervärlden kan få se mina tankar, och det känns skönt. Men det är också allt jag kan göra.


När jag var yngre trodde jag att om man hade något smart eller viktigt att säga så kunde man vända sig till media och så skulle media skriva det man hade att säga. Hahaha.   De som växte upp i Sovjet trodde samma sak - och det gick också bra, så länge de inte ifrågasatte fel saker.

Bara se hur lätt det är att komma fram i media om man har en snyfthistoria (sann eller ej) om hur man blev utsatt för en "rasistattack". Jag gjorde en undersökning i ett tidigare inlägg på hur ofta ordet rasistattack används på SVT och det blir till sida efter sida i Google.

Att få fram kritik mot romer eller någon annan grupp är däremot omöjligt.

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se