Direktlänk till inlägg 21 december 2018

Rökridåer i politiken

Av allasolikavarde - 21 december 2018 22:14

Jag har lite ont om tid just nu så jag ska fatta mig kort.


En sak jag funderat på idag är det där med rökridåeer inom politik. Det kom sig av att jag läste ett referar ur en bok som förklarar hur man skaffar sig makt. The 48 Laws of Power heter den (från ett tips på Flashback).


Vill man ha lite vishet från mig angående denna typ av böcker så är det: lita inte på dem. Det de skriver låter i första anblick intelligent och klokt men så snart man vänder lite på argumenten så inser man att man hade kunnat säga allt tvärtom och det hade låtit lika klokt. Faktum är att många av råden är sådana att de motsäger varandra, vilket ju är ett bevis för att det inte ligger någon djupare sanning bakom utan bara lite ytliga observationer liknande vad ett barn gör av verkligheten. Typ "pappa går till jobbet, pappa kommer hem, är man snäll får man julklappar".


När man hör ett vishetsord så bör man enligt mig alltid fråga sig om vishetsordet låter lika bra ifall man vänder på det. Gör det det så är det ingen vishet utan snarare någon form av komedi. Här är alla de 48 reglerna.


Regel 3 är dock intressant. Den heter "dölj dina intentioner".

Det finns en sida på Medium som beskriver den lite i detalj.

https://medium.com/@asandalis/law-3-conceal-your-intentions-48-laws-of-power-904195288040


Det intressanta med rökridåer är hur effektiva de är.

Alla säljare lär sig t.ex snabbt att ett ypperligt sätt att sälja är att prata om andra saker än själva försäljningen så att kunden inte ska tänka alltför mycket på köpet. Bättre att han tänker på sina barn eller hur bra han har det i livet, hellre än att väga kostnader fram och tillbaka. Det är inte att luras.


Jag har nu observerat det politiska spelet ett tag och kan konstatera att politik i mycket hög usträckning bygger på rökridåer.

Händelsevis skriver en annan bloggare på bloggplatsen en artikel på samma tema idag:


För några år sedan gav Naomi Klein ut en bok som hette "Chockdoktrinen, katastrofkapitalismens genombrott" som skildrade just det jag talar om. Makteliten skapar något som ser ut som ett problem för att sedan presentera en lösning på problemet som alla medborgare accepterar. I lösningen döljer sig oftast en möjlighet för makteliten att utöka sin makt samtidigt som medborgarnas friheter beskärs. Man skapar en totalitär stat utan att den stora massan märker det.

http://elake-karsten.bloggplatsen.se/2018/12/19/11580365-framtiden-ar-riggad-av-eliten/


Jag är själv är tämligen intelligent person och jag har också observerat andra intelligenta personer i olika sammanhang. Vad jag märkt är att intelligenta personer mycket lätt kan manipulera de mindre intelligenta. De mindre intelligenta hänger inte med i resonemangen och börjar snabbt att använda den mer intelligente personens språkbruk och dras in i dennes argument. Jag har själv blivit "utsatt" för det. Det är därför Stefan Löfven så sällan argumenterar på TV, för han är så dålig.


Reinfeldt var däremot extremt skarp. Det gjorde också att han kunde få en debatt om en sak att handla om något annat. Det finns en berömd ordväxling mellan Reinfeldt och Åkesson i Riksdagen:


[Här tänkte jag lägga ett videoklipp men det har tyvärr blivit raderat från Youtube. Man kan läsa om det på t.ex Pettersons blogg]


Jag citerar Riksdagens protokoll istället:

Prot. 2012/13:110
23 maj
35
spiral, att fritis inte avvecklas utan utvecklas, att fler jobb skapas och att
fler  företagare  kan  få  tillg
ång  till  små  lokaler  för  att  bedriva  sina  verk-
samheter  i  stället  för  att  stänga  igen  och  flytta  bort.  Det  har  varit  den
moderata ledningens politik.
Anf.
44
Statsminister FREDRIK REINFELDT
(M):
Fru talman! Vi politiker ska vara försiktiga med att dra str
eck ovanför
huvudet  på  folk.  Det  var  tydligen  inte  mellan  city  och  förorterna  som
strecket  gick  utan  mellan  olika  förorter.  Jag  tror  inte  att  människor  vill
höra  att  de  är  på  ena  sidan  av  en  linje  som  Åsa  Romson  har  dragit.  Jag
tror att stora  delar av  Husb
ybefolkningen  inte känner igen  sig i beskriv-
ningen.
Sysselsättningen växer i Husby. Där finns absolut sociala utmaningar,
och de förstärks just nu. Här som överallt annars i Sverige är de bo
ende i
förorterna  trötta  på  fenomenet  att  någon  dyker  upp  och  sätter  rubriker
över  en  förort  som  alla  dagar  på  året  fungerar  alldeles  utmärkt  och  där
människor  kämpar  på  precis  samma  sätt  för  att  det  ska  finnas  jobb  och
bra förutsättningar. Och så dyker nå
gon upp och börjar dra streck i tillva-
ron och talar om att de är på fel sida och att det är särskilt synd om dem.
Jag tror inte på det.
Jag  kan  visa  att  stora  resurser  har  satts  in,  och  det  bör  vi  fortsätta
med.  Det  är  klart  att  vi  ska  rikta  utbildningsins
atser  till  människor  som
har mer kvar att göra för att nå fullständiga betyg. Vi har gjort det, och vi
ska göra det i höst igen. Det är ett sätt att visa att resurser visst finns och
används på rätt sätt.
Oroligheter i förorter
Anf.
45
JIMMIE ÅKESSON(SD):
Fru  talman!  Statsministern!  Det  är  mycket  prat  om  Husby  här,  men
det  gäller  inte  bara  Husby.  Det  gäller  Brandbergen,  Bredäng,  Farsta,
Fittja,  Flemingsberg,  Fruängen,  Hagalund,  Hagsätra,  Hjulsta,  Husby,
Jakobsberg, Jordbro, Kista, Norsborg, Rinkeby,  Rågsved, Salem, Skarp-näck,  Skogås,  Skärholmen,  Sollentuna,  Solna,  Spånga,  Tensta,  Vårberg och  Vårby.  Det  gäller  Majorna  i  Göteborg,  delar  av  centrala  Malmö, Skäggetorp i Linköping och Stenhagen i Uppsala.
Bilar  och  containrar  brinner.  Polisstationer  och  tågstationer  brinner. Kulturarv  och  skolor  brinner.  Stenar  och  brandbomber  kastas  och  rutor krossas.  Poliser  och  brandmän  misshandlas.  Vanliga,  hederliga  medbor-gare misshandlas.

Hur  långt,  Fredrik  Reinfeldt,  ska  det  behöva  gå  innan  ni  inser  att  er
ansvarslösa,  mångkulturalistiska  splittringspolitik  får  den  här  sortens
konsekvenser?


Statsminister FREDRIK REINFELDT
(M)

Fru talman! Då var det dags för Jimmie Åkesson, och då var det alltså
invandrarnas fel. Det var ju oväntat. Har  Jimmie  Åkesson  noterat  att  det  är  andra  utrikes  födda  och  med
utrikesbakgrund som  står sida  vid sida  med våldsverkarna  och nu  försöker  få  lugn  och  ro?  De  går  ut  på  kvällarna  och  försöker  ta  ansvar  i  det nära lokalsamhället.

Låt inte våldsverkare styra  vår verklighetsbild. Det finns en kärna av unga arga män här, som vi har sett på många andra håll. Och ja, det spri-der sig. Det sprider sig när våldsverkare beter sig illa.

Vi  ska  ha  ett  rättssystem  som  visar  att  vi  skiljer  rätt  från  fel  och  att
lagen gäller lika för alla över hela Sverige. Men hjältarna, Jimmie Åkes-
son,  är  de  du  försöker  profitera  på.  Det  är  människorna  som  bor  i  dessa
områden, och som är de största brottsoffren, som nu är den bäst verkande
medicinen  för att skapa  lugn.  Mina  hjältar är de  du vill göra  till fiender.
Där går skiljelinjen i svensk politik.


JIMMIE ÅKESSON
(SD):
Fru talman! Jag skyller egentligen inte på någon annan än Fredrik Re-
infeldt och hans kolleger i regeringen.
Det  är  svårt  när  man  lyssnar  på  Fredrik  Reinfeldt  i  den  här  diskuss-ionen  att  inte  dra  parallellen  till  den  stora  branden  i  Rom  för  2000  år sedan  och  myten  om  den  fiolspelande  kejsar  Nero.  Det  finns  mycket  att säga  om  den  myten,  inte  minst  att  fiolen  inte  uppfanns  förrän  många århundraden  senare.  Han  kan  alltså  omöjligt  ha  spelat  fiol,  men  fiolspe-landet är bara en metafor för ineffektivitet, passivitet och usel politik.
Det här duger inte, Fredrik Reinfeldt! Det duger inte att stå och spela
We  shall  overcomepå  fiol när  huvudstaden  i  vårt  rike  står  i  brand.  När
kommer erkännandet, Fredrik Reinfeldt? När tänker ni erkänna att det är
er ansvarslösa splittringspolitik som ligger till grund för det kaos som vi
just nu bevittnar här i Stockholm och andra delar av landet?
(Applåder)


Statsminister FREDRIK REINFELDT
(M):
Fru talman! Jag hoppas att ni inser att den långa uppräkning av föror-
ter som Jimmie Åkesson gjorde inte gjordes av kärlek till dessa förorter,
med någon egentlig önskan att det ska gå bra där eller för att visa förstå-else och närhet till människor som bor där. Det är så här det låter när man försöker  ta  billiga  partipolitiska  poäng  och  kommer  tillbaka  till  den  tes som  Jimmie  Åkesson  vaknar  med  på  morgonen,  äter  till  lunch  och  går
och lägger sig med på kvällen: Svaret på alla frågor, varhelst de kommer
ifrån, är att det är invandrarnas fel.

https://data.riksdagen.se/fil/0B2D6FC1-65FC-4209-8590-ECAD477EDD47


Åkesson var vass på den tiden. Efter hans sjukskrivning har han väl inte riktigt haft samma energi.


Jag låter Reinfeldt få sista ordet. Varför? Därför att han egentligen inte bemöter Åkesson. Åkesson har ju rätt, medan Reinfeldt gör rimridåer.


Det var som när Gustav III invaderade Ryssland när den svenska ekonomin gick för knaggligt. Ett diversionskrig mot ryssarna skulle ta fokus från den svenska ekonomin, tänkte han. Han är långt ifrån den ende i historien som gjort det.


I valet 2014 röstade jag, liksom många andra, för en bättre skola. De andra partierna (utom SD) hade sett till att föra fram skolan som ett viktigt område. Det fanns liksom alltid större problem än invandringen, vilket gjorde att invandringen var underordnat de andra problemen.

Politiker vet ju detta. De vet att de kan smyga in politiska förslag under radarn. De genomdrev, och genomdriver, massinvandringspolitiken genom att låta den gå under radarn. De lyckas med detta eftersom de har medierna med sig. Politikerna skrev in i grundlagen att Sverige är en mångkultur, samt att EUs lagar är Sveriges lagar. Detta meddelades inte folket förrän efter valet och förändringarna skett. Så var det med den frågan. Från 2010:


Nästan helt utan offentlig debatt ändras den svenska grundlagen på viktiga punkter. Riksdagen fattade idag det slutliga beslutet som bland annat innebär att EU-medlemskapet nu skrivs in i grundlagen.


Samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna står bakom de nya skrivningarna.

Detta historiska beslut bygger på en bred politisk kompromiss mellan de övriga sju riksdagspartierna, som under flera år har förhandlat sig fram till den uppgörelse som alltså nu fått definitivt klartecken av riksdagen.


Omröstningen bjöd dock inte på någon dramatik – 308 ja-röster mot Sverigedemokraternas 20 nej-röster. Det faktum att sju av Riksdagens partier har varit överens om lagändringen har sannolikt bidragit till att den offentliga politiska debatten i allt väsentligt uteblivit inför beslutet.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-grundlag-historiskt-beslut-utan-debatt


Och så undrar vissa varför de kallas sjuklövern...


När folk frågar mig varför Sverige blev så extremt, så har jag funderat på det där med dimridåer. Det fanns liksom alltid något viktigare problem än ghettoisering och islamism. Det kändes, på den tiden, viktigare att vara en god människa än att stå emot förändringen av Sverige.


Ett närbesläktat sätt att styra debatten är en mera lurig metod, som de flesta ändock kan känna igen från sin uppväxt. Det handlar om att de problem som inte formuleras inte kan protesteras mot. Om man säger till ett barn: "Vill du åka till farmor!?" så kan barnet säga "NEJ!". Om man däremot säger: "På söndag åker vi och äter glass!" så säger barnet "JA!" och sen så åker man förbi farmor utan att tillfråga barnet.


Problem som inte formuleras kan man inte protestera mot.

Det är därför det är så viktigt att ha kontroll över språket. Man vill förknippa sina egna ståndpunkter med något positivt, och det man kämpar emot som något negativt.


Svenska folket tillfrågades aldrig: "vill ni ha massinvandring?!", utan vad vi fick ta ställning till var: "Är vi välkomnande och tror på allas lika värde?!", något vi svarade ja på. Och så skapade vi våra ghetton utan att protestera.


Det är av samma anledning feminism och homorörelsen har varit så framgångsrika. I stället för att pusha för "män som stoppar kuken i röven", något man faktiskt skämtade om på 1990-talet, så talade man om allas rätt att älska vem de vill.

Feminismen behöver jag kanske inte gå in på igen, för det gör jag så ofta.


Sammanfattning:

1. Dimridåer.

2. Styr språket.


För lite "vidare läsning" kan man läsa om Sapir-Whorf-hypotesen, även kallat Whorfianism:


The hypothesis of linguistic relativity holds that the structure of a language affects its speakers' world view or cognition. Also known as the Sapir–Whorf hypothesis, or Whorfianism, the principle is often defined to include two versions: the strong hypothesis and the weak hypothesis:

    The strong version says that language determines thought and that linguistic categories limit and determine cognitive categories.
    The weak version says that linguistic categories and usage only influence thought and decisions.

https://en.wikipedia.org/wiki/Linguistic_relativity


Teorin säger att de ord vi använder bestämmer vilka tankar vi har. Tankar vi inte har ord för, kan vi inte uttrycka, och därmed "finns" de inte.


The time-less people were the Hopi, a Native American tribe who live in north-eastern Arizona. Whorf claimed that they didn't have any words for time – no direct translation for the noun time itself, no grammatical constructions indicating the past or future – and therefore could not conceive of it. They experienced reality in a fundamentally different way.

https://www.theguardian.com/education/2014/jan/29/how-words-influence-thought


Men nu får jag avsluta detta inlägg, som blev längre än jag tänkt....

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av allasolikavarde - Lördag 20 juli 23:56


Nu har jag läst klart Sundströms bok om Danmark, som jag nämnde i ett inlägg nyligen om Pia Kjaersgaard.   Det jag först kan säga om boken är att DN-journalisten Lena Sundström är roligare än man tror. I de intervjuer jag såg med henne kring 201...

Av allasolikavarde - Lördag 20 juli 15:39

I torsdags gick en film på SVT som hette Instructions not Included. Den finns tillgänglig i fem dagar till: https://www.svtplay.se/video/22954510/instructions-not-included   I vanliga fall är utländska icke-amerikanska filmer på SVT inte så bra...

Av allasolikavarde - Söndag 14 juli 22:53

På ett sätt känns det som att det var länge sedan, genom att debatten vi ser då inte hade kunnat ske nu. Vi har haft en flyktingkris och debatter om svenska värdering. SD kom in i Riksdagen och fick 17,5% i senaste valet (det hade nog chockat Leijonb...

Av allasolikavarde - Söndag 7 juli 19:50

Apropå det här med barn som vill byta kön, som SVT nyligen skrev om, så känns det angeläget att citera följande inlägg som skrevs på Flashback tidigare idag:   En gammal vän, sjuksköterska sen många decennier, bdytte nyligen jobb eftersom hon "in...

Av allasolikavarde - Torsdag 4 juli 21:45

Idag kollade jag in resten av den intressanta intervjun med Elise på Nya Tider. Ibland blir det lite segt men det var intressant ungefär mitt i, när hon berättar om hur hon jobbade på Posten Malmö och hur det i områden i t.ex. Rosengård bor kanske fe...

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se