Alla inlägg under januari 2019

Av allasolikavarde - Onsdag 30 jan 22:49

Jag samlade nu en del av mina undersökningar i ämnet och startade en tråd på Flashback: "Invandrarbarn får högre betyg men presterar sämre!"

Jag vill gärna ha så mycket spridning på det som möjligt men jag har verkligen inga bra kanaler för att nå ut. Jag önskar ibland jag vore mer social och mindre av en tänkare. Även om man vore ett supergeni gör det ju ingen nytta om man bara sitter i sin vrå och fyller ett anteckningsblock, som Leonardo da Vinci gjorde.


Jag antar jag själv får lägga energi på att granska frågan för ingen annan lär göra det. Jag har skrivit till en person ansvarig för högskoleprovet och ska försöka se om jag kan få statistik från dem i frågan. Lyckas jag inte där så ska jag försöka engagera några "riktiga" akademiker att göra en studie i ämnet och så får jag mejla runt tills någon nappar.


I tråden skrev jag följande:


Vi kan läsa att barn födda i Sverige med utländska föräldrar läser på universitet i högre utsträckning.

Studenter med utländsk bakgrund ligger numera i topp när det gäller hur stor andel som pluggar vidare på högskolan.
Bland dem som är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar avancerar 59 procent från gymnasiet till högskolan.

Det är betydligt högre jämfört med siffran för etniska svenskar, det vill säga inrikesfödda personer med två inrikesfödda föräldrar. Bland dem är det bara 50 procent som skaffar sig en högskoleutbildning.
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/a...n-5045768.aspx

Deras betyg är inte heller så mycket lägre än "etniska svenskar". Detta kan delvis förklaras genom att utländska barn får glädjebetyg (dvs svenskar diskrimineras):

Det finns studier vid Uppsala universitet som visar att om man jämför slutbetyg med resultaten på nationella prov så blir ”utlandsfödda elever i genomsnitt […] mer generöst betygsatta i slutbetyget i svenska och matematik, än svenskfödda”
https://fof.se/tidning/2014/7/artike...unskapsklyftor

Jag har dock en gnagande känsla av att något inte stämmer riktigt eftersom många av dessa människor känns lågkompetenta. Det verkar som att jag har rätt.

Elever födda i Sverige med utländska föräldrar presterar 45 poäng sämre i matematik än etniska svenskar. Det innebär att de presterar i nivå med elever i Grekland och Kroatien, trots att Sverige spenderar betydligt mycket mer i resurser per elev.
Jag nämner specifikt matte eftersom det inte är baserat på läsförståelse. Matte är nog det som ligger närmast IQ-test.

Gruppen födda i Sverige med utländsk bakgrund (födda i Sverige av utländska föräldrar, en grupp som klassas som svenskfödda i SCB:s studier ovan) har 45 poängs resultatskillnad gentemot dem med svensk bakgrund, vilket även det ligger högre än OECD-snittet på 33 poäng.

Mönstret återfinns även bland dem som presterar bäst i skolan. I Sverige fick 9 procent av de infödda eleverna toppresultat på Pisa-provens matematikdel. För svenskfödda med utländsk bakgrund och utlandsfödda är siffran 2,5 respektive 2 procent.
https://fof.se/tidning/2014/7/artike...unskapsklyftor

Här en länk till Pisa 2012:
https://www.mnd.su.se/polopoly_fs/1....EC_tillPPT.pdf
Sid 76 kan man se en tabell som visar resultat:

Kod:
                   Matematik  Naturvetenskap  Läsning
Alla elever 478 485 483
Infödda elever 490 499 496
Födda i Sv. med utl. föräldrar 445 445 457
Födda i utlandet med utl. bakgrund 410 402 400


Sedan dess har andelen elever med utländsk bakgrund ökat kraftigt. För närvarande har minst 30% av elever på gymnasiet utländsk bakgrund (dock osäker på definitionen av utländsk bakgrund)

Det finns en studie från 2003 om högskoleprovresultat.

En studie undersökte hur utländsk bakgrund påverkade resultaten på Högskoleprovet år 1991-1996. Resultaten uttryckts på en skala från 0-2. Totalt sett var medelvärdet 0,94 med en standardavvikelse på 0,49.[47]

Medelvärden för olika grupper:

Personer födda i Sverige med minst en svenskfödd förälder: 0,96
Personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands: 0,79
Personer födda utomlands med minst en utomlands född förälder: 0,74

https://sv.metapedia.org/wiki/Invand...B6gskoleprovet

Det är dock svårt dra för mycket växlar på detta eftersom studien gjordes för så länge och baserades på personer som skrev högskoleprovet på 1990-talet.
Någon ny studie lär de väl inte vilja göra.
Liksom vad gäller att "invandring är lönsam" så drev de den lögnen i 30 år innan den nu slutligen avslöjats av Tino Sanandaji och Joakim Ruist.
Att invandrare inte begår fler brott har ju Jerzy Sernecki försökt lura oss med i 30 år också men nu har väl även den dumme svensken börjat inse att det är lögn.

Myten om att andra generationens invandrare gynnar samhället är nog en mer seglivad myt, skulle jag tro. Därför hade jag tänkt starta denna tråd för att samla information om fenomenet, där vi kan lägga fram argument från olika sidor.

Kan vi sticka hål på att 2a gen är lönsamma så faller myten om den gynnsamma invandringen, och ffa faller myten om "allas lika värde" ifall vi kan visa att invandrare från VISSA länder har betydligt sämre kompetens än invandrare från andra länder.
Dessutom kommer det bevisa att svenskt utbildningsväsende har blivit korrupt, då det inte längre antas personer baserat på deras färdigheter utan på glädjebetyg eller nåt slags "alla ska med".

Det finns för övrigt en äldre studie som visade att löneskillnader mellan inrikes och utrikes födda beror på skillnader i färdigheter, baserat på deras resultat på mönstringsprovet: http://www.temaasyl.se/templates/Page.aspx?id=1566

Den studien för också fram tesen att invandrare måste vidareutbilda sig för att kompensera för lägre färdigheter.
Den diskriminering som förekommer beror alltså inte på att att svenskar är rasistiska utan på att invandrare har lägre kompetens.

Jag tror detta är en mycket viktig fråga att driva.


---------------------


Kan för övrigt lägga till att många som har utländsk bakgrund har ju en bakgrund från ett närliggande EU-land och bör ligga i nivå med infödda svenskar. Detta drar upp snittet för dem med utländsk bakgrund, och innebär att de med utomeuropeisk bakgrund presterar ännu sämre än de 45 poängen som skiljer den gruppen från etniska svenskar.


Kämpa på för sanningen och rätten att få sprida sina åsikter!

Inte ens Nietzsche blev läst under sin livstid... (eller åtminstone fram tills han förlorade förståndet)

ANNONS
Av allasolikavarde - Lördag 26 jan 14:14

En sak jag tycker är märklig är att folk inte är medvetna om den faktiskt situationen.


Ta t.ex socialtjänsten. Nyligen sändes ett reportage på Uppdrag Granskning (UG) som hette För barnens bästa. Ett av reportagen var om en bebis i Götene som blev dödad av sin far:


Rebecca säger att hon aldrig informerades om att lårbensbrottet orsakats av kraftigt våld.

Pappan fick nu vara ensam med Eddie igen:

Rebecca Wagerland: Jag var väldigt lättad. Jag kunde inte tänka mig från början att han skulle kunna gjort ngnting öht. Han var så snäll å omtänksam å ingen annan bara nej…Så jag kände väl då att dom gjorde en bra utredning, men jag visste ju inte vad som skulle ske efteråt.

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ug-referens-for-barnens-basta


Sen så läser man folk på Flashback och andra ställen som gnäller på socialhandläggarna och tycker att de borde avskedas och bli åtalade. Vad man dock kan se om Götene är att de en längre tid haft problem med att rekrytera socialhandläggare:


Socialnämnden i Götene kommun vill testa att införa sex timmars arbetsdag för kommunens socialsekreterare inom barn- och familjeomsorgen, något som NLT var först med att berätta om. Förslaget från nämnden är ett projekt på två år och anledningen till det är att kommunen vill skapa en arbetsmiljö där socialsekreterarna vill stanna.

– Detta kan vara ett sätt för oss att behålla det goa gänget vi har här, säger socialnämndens ordförande Björn Cavalli-Björkman (S).

Enligt socialnämnden har just socialsekreterarna inom barn- och familjeomsorgen i Götene en hög arbetsbelastning och en ökande mängd ärenden samt vakanta tjänster.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/gotene-vill-testa-sex-timmars-arbetsdag-for-socialsekreterare


Att socialtjänsten håller på att kollapsa i stora delar av landet är ju något som det ständigt larmas om.


Dalarna: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/socialtjansten-bryter-mot-lagen-1

Uppsala: https://www.unt.se/nyheter/uppsala/personalen-flyr-fran-socialtjansten-1543479.aspx

"En stadsdel i Stockholm": https://arbetet.se/2014/11/14/massflykt-fran-socialtjansten/


Här en artikel från 2015:

I flera år har socialsekreterare i små som stora kommuner klagat över orimliga arbetsbördor. Över att de inte hinner med att besöka barn som placerats i fosterfamilj eller ungdomshem ofta nog, eller överhuvudtaget. Över att de inte får tillräcklig med tid för att arbeta med klienter med psykiska problem eller missbruk.

https://www.expressen.se/ledare/brist-pa-socionomer-kan-ge-nytt-yara-fall/


Samtidigt ökar förväntningarna och kraven på socialtjänsten, inte minst på den sociala barn- och ungdomsvården. Nya målgrupper behöver stöd, ofta med en komplex och sammansatt problematik. Socialtjänsten förväntas utföra en rad nya uppgifter samtidigt som detaljregleringen ökar, ofta utan fungerande it-stöd och administrativa resurser.

Arbetsgivaren måste omgående komma tillrätta med personalflykten och få stopp på den förödande höga personalomsättningen. Barn och unga ska inte behöva mötas av olika socialsekreterare varje gång de har kontakt med socialtjänsten. De ska ha möjlighet att bygga upp förtroendefulla, professionella relationer där samma socialsekreterare finns med i hela kedjan, från utredning till beslut och uppföljning.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-maste-ta-ansvar-foer-socialtjaensten-14375


Artikel från 2018:


– Hade var fjärde bilist plötsligt börjat köra på vänster sida hade det förstås blivit ett ramaskri – men att var fjärde socialsekreterare nu anser att de alltmer sällan når upp till socialtjänstlagens intentioner får tyst passera...

Trots tidiga larm om snabbt försämrade arbetsvillkor för landets socialsekreterare, och som följd av det också skenande kostnader för stafettsocionomer, likt dem landstingen brottas med för stafettläkare, ser situationen fortsatt dyster ut för socialsekreterarna också i Blekinge.

http://www.sydostran.se/nyheter/nya-facklarm-om-kris-inom-socialtjansten/


Jag kan bara dra slutsatsen att människor nog är rätt korkade.


Det är samma sak vad gäller vården. Man kan läsa i tidningen om att man får vänta 12h på akuten, men inte förrän en person själv åker till akuten och får vänta 12h tror de på det. "Ojdå! Var det så illa! Det trodde jag inte."


Det är som när Migrationsverket GD Anders Danielsson 2016 sa: "Vem har drabbats av flyktingkrisen? Hand upp!".

Ungefär som att det brinner i förorten, men jag har ju inte drabbats, så då är allt bra.

Eller att ett flygplan har ett fel man känner till, men det har ju inte störtat än, så då är allt bra.


Sen helt plötsligt händer något, som med terrorattentatet i Stockholm, och då ska alla hastigt reagerar. Från det att vi hade 20 000 papperslösa invandrare i Sverige som vi inte utvisade, till att vi över en natt hade 20 000 illegala invadrare i Sverige som politikerna lovade skulle utvisas.


Papperslösa flyktingar fick rätt till helt eller delvis skattefinansierad sjukvård, en reform som Miljöpartiet drev på mot Alliansen 2012. Idag vill samma partis språkrör Gustav Fridolin att papperslösa flyktingar ”ska bort” från Sverige. Det förklarar han i en intervju med lokaltidningen Norra Skåne.

– De personer som inte ska vara i Sverige ska bort, säger han bland annat.

https://nyheteridag.se/kappvandningen-fridolin-vill-utvisa-papperslosa-tokhanas-pa-twitter/


Jag kan bara tänka att det handlar om bristande intelligens. Som när man säger till ett barn att inte leka med kviar för de kan skada sig och får till svar att det har ju inte börjat brinna än.


Sen händer något och politiker som precis förklarade att vi inte har några problem ska nu överreagera.


Vi tar nu emot en massa människor som skapar kaos i skolorna och som socialtjänsten inte klarar av. Men den bekväma medelklassen lutar sig tillbaka sina soffor och säger: "Det löser sig. Jag har det ju bra.".

Varför kan de inte förstå att allt hänger ihop? Det finns en anledning att vi har en socialtjänst och det är att barn som far illa riskerar växa upp och bli samhällsproblem. Detta ser man inte över en natt, eller ens över 5 år.


Ändå verkar det som att det krävs att barn växer upp och 10-15 år senare blir problemfall innan folk och politiker säger: "Vi borde ha en socialtjänst som förhindrar att barn växer upp i missförhållanden!"

Politiker agerar först när folket kräver det eftersom politik inte handlar om att göra landet bättre utan om att vinna val.


Vi tar in en väldig massa problemmänniskor. Vad förväntar vi oss ska hända? "Det löser sig på sikt" säger den bekväma medelklassen, mediapersoner, kändisar och politiker.


Typ som med våra utanförskapsområden. Visst har de ökat från 3 år 1990 till närmare 200 år 2010 (därefter slutade politikerna räkna), men... det löser sig. "Jag har en vän från Chile, det har gått bra för honom. Så det löser sig nog."


Personligen tror jag att de flesta politiska misstagen beror på folk som vägrar se på problem i nuet för det de är. Istället ska de bekämpa skuggor från det förflutna ("nazismen") eller leva i villfarelsen att allt är bra så länge man själv har det bra.


Reinfeldt sa nog de mest sanna orden under sin ämbetsperiod när han sa: "Vi, etniska svenskar mitt i livet, har det bra". Det är exakt så som invandringsförespråkarna resonerar. Det är faktiskt så som högermänniskor alltid resonerat: "Jag, Adolf von Rutgerstjerna, har det rätt bra här på mitt gods. Jag vet inte varför det klagas så mycket runt om i landet. Vi, välbärgade män mitt i livet, har inga större bekymmer."


Ska man bygga ett hållbart samhälle måste man dock börja underifrån och bygga långsiktigt. Skolan bör inte vara en lekplats för politiker som bara ser fyra år fram i tiden. Om lärarna t.ex inte har mandat att undervisa, vilket inkluderar auktoritet, så kommer många unga inte att kunna få en vettig undervisning. Det leder till ett kunskapsstapp. Även om politikerna sedan gör det lättare komma in på universitet så ersätter det inte studenter som saknar kunskap.


På sikt kommer universiteten att tappa i anseende och vad det resulterar i kan man se i arabländerna, där en ingenjörsutbildning inte godtas i Sverige.

Vi behöver liksom inte att ingenjörer ska studera genusfrågor. De kommer inte bygga bättre broar för det (eller åtminstone ser jag det som en ytterst marginell effekt). Vår genuspedagogik är väl snarast jämföra med katekesläsningen som alla var tvingade till förr i tiden.


Det är egentligen rätt svårt förstå. Kanske är det ett svenskt karaktärsdrag att vara naiv och godtrogen. Som berättelsen om Facit. Facit hade 14 000 anställda runt om i världen. Sedan kom miniräknarna från Japan och två år senare gick Facit i konkurs. What the fuck liksom.

ANNONS
Av allasolikavarde - Söndag 20 jan 13:32

Filmen BlacKKKlansmen släpptes 2018, regisserad av den svarte regissören Spike Lee.


Den är baserad på en sann historia om en svart polis som sätter upp en lokalavdelning till KKK via telefon. När han måste umgås med andra klansmen skickar han en vit polis.


Till skillnad från alla andra Hollywood-filmer i de senaste 5-10 åren så tänkte jag att denna kan ju inte ha inkvoterade svarta eftersom personer spelar sig själva. För effektens skull framställs förstås karaktärerna som ensidigt onda eller goda, men det är sådant man får acceptera i Hollywood-filmer. Alla svarta i filmen är såklart ensidigt goda och offer för rasismen. Svarta kan inte tillåtas vara onda i Hollywoodfilmer.


Däremot finns det många vita som framställs som onda och rasistiska, men det kan man ju också förvänta sig. Även jag förstår att det bokstavligen fanns en stark rasism i småstäder i den amerikanska södern på 1970-talet. Med bokstavlig rasism menar jag rasism i ordets egentliga mening: att svarta sågs som en underlägsen "ras".


Jag tror dock att vi nu i år 2019 kan konstatera att rasisterna faktiskt hade rätt. I en scen i filmen säger den mest korkade rasisten: "Black people are good at dancing. I give them that. That's the only thing they are good at. "


I slutet av filmen har regissören klippt in marscher från den s.k alt-right i USA. Syftet är att visa att nu marscherar rasisterna igen, och en person dog (dvs den feta kvinnan som blev påkörd i Charlotteville).


Paradoxen ingen verkar ha tänkt på är att tidigare i filmen visas en scen ur filmen Birth of a Nation, som producerades 1915 för att skrämma de vita om vad som händer om man ger svarta för mycket makt. "They will rape women", osv.


Att visa det här klippet kanske är olagligt fastän det funnits på youtube i flera år, men i Det Nya Sverige måste åsiktsbrott bestraffas...


Kanske bättre jag visar den här videon som visar samma sak men är fullt laglig.   


Sen i slutet visar BlacKKKlansmen bilder på en marsch och säger: "se här, hotet".

Ja, en fet kossa dog, och det var tråkigt. Men man kan inte utifrån det säga att alla nationalister är onda.

Precis som när man ser Black Lives Matter göra uppror, slåss och förstöra saker (den sidan av BLM visas såklart inte i svensk media) så innebär det inte att svarta är farliga. Eller när en muslim återigen begår ett terrorattentat, så innebär det inte att alla muslimer är farliga.


Visserligen inte exakt samma sak, eftersom vit nationalism är ett val. Men faktum är ändå att de flesta i den nationalistiska rörelsen tar avstånd från våld. Media gör vad de kan för att binda ihop våld med nationalism, och gör vad de kan för att skilja våld från minoritetsgrupper.


Filmen i sig är välgjord. Rolig och flyter på bra. Min tjej gillade den också.

Här en recension i SVT.


Jag har faktiskt inget emot filmer som denna som tar ställning för något, oavsett vad det är.

Det jag stör mig på är när filmer på ett oärligt sätt ska smyga in "the magical negro" i allting, dvs den absolut gode och upplyste svarte personen, ofta spelad av Denzel Washington eller Will Smith.

BlacKKKlansmen är däremot väl värd att ses.

Av allasolikavarde - Fredag 18 jan 10:43

Igår såg jag ett förvånande intressant program på SVT som hette Ekdal & Ekdal. Av SVT förväntar jag mig annars bara pekpinnar men detta var den typen av öppna program med riktiga experter som talar om intressanta och relevanta frågor ur ett expertperspektiv. Med "riktiga experter" menar jag t.ex intelligenta människor från universitet som faktiskt studerat frågan, och inte proffstyckare som bjuds in i alla program oavsett frågan som ska diskuteras.

Igår var bland annat Lars Trägårdh med, han som skrev den intressanta boken Är svensken människa, och en av få svenska intellektuella jag respekterar. Han är nämligen intellektuellt hederlig.


De diskuterade bland annat att svenskar är mer polariserade i frågan om SVTs pålitlighet. Ekdahl sa att "vi vill vinna tillbaka dem. Hur gör vi?" Det fick mig att fundera på den frågan, och som jag ser det kommer det inte att gå, eftersom SVTs sändningstillstånd tvingar dem att ta ett perspektiv som många SD-väljare finner anstötliga.


Ta t.ex nu att SVT i flera veckor har lagt en artikel om den så kallade rasismen mot läkare i sidomenyn. Artikeln i sig anser jag inte trovärdig men SVT vill göra sken av det och de anser det viktigt att pracka på folk detta oavsett vilken sida på SVT de är inne i:


 


Eller ta att morgonen efter Ekdal & Ekdal sändes så råkade vi ha på SR på radion eftersom min tjej rattat in den kanalen och jag hade inte hunnit byta än. I Ekots tre minuter långa sändning inkluderade de ett inslag om... att somalier i Kenya nu känner sig oroliga för hämndaktioner pga terrorattentatet som skedde i Kenya för några dagar sedan.


SR anser alltså att, visst, terror är trist... men de RIKTIGA offren är den somaliska gruppen i Kenya.

De som lyssnar på SR regelbundet reagerar väl inte ens. "Ja men det är väl en intressant nyhet".

Jaså - den somaliska diasporans eventuella utsatthet i Kenya är en viktig nyhet...? (Deras utsatthet bestod av "oro", och vissa somaliskt drivna butiker i Kenya stänger tidigare på eftermiddagen) Den stora nyheten för mig var att somalier driver butiker i Kenya. Alltid nåt.


Det är så uppenbart för mig att SR / SVT gör den här typen av reportage för att de vill motverka SD. De vill fokusera på stackars utsatta grupper i samhället.

Som jag ser det är svenskar helt fredsskadade och jag ser inget hopp om framtiden. I andra länder vet man att minoritetsgrupper kan vara ett hot mot samhället men i Sverige bjuds dessa grupper glatt in, och statsmedia informerar oss om att uzbekers terrorangrepp inte har något alls med islam att göra utan beror på att uzbeker är socialt utsatta i Sverige. Helt och hållet ologiskt, såsom dagens vänster är.


Visste ni att det är möjligt att en liten grupp i samhället tar över makten och sedan långsamt genomdriver sina åsikter på folket? Faktiskt har de flesta revolutioner skett av en liten grupp som har stöd av mindre än 20% av folket. Vad jag kan se brukar stödet ligga runt 10%. Och ja, det gällde även den ryska revolutionen, den franska, och den amerikanska. Utöver detta så kan minoritetsgrupper skapa konflikter i samhället, vilket t.ex utlöste Libanons inbördeskrig.


Nu är ju SVT/SR marxister i grunden och de tar "de svagas" sida. Betänk om SVT/SR istället hade gjort ett reportage om Kenyas problem med somaliska terrorister? Det vore enbart ett perspektivskifte.

Istället förklarar etablissemanget att om man talar illa om minoriteter så ägnar man sig åt "fejk news", eller möjligen "junk news"/skräpnyheter, som var ett ord som användes av en vänsterakademiker i Ekdal & Ekdal, och detta är ett "hot mot demokratin".

Suck.


Helt och hållet ologiskt, som vänstern alltid är. Jag förklarar vänsterhjärnan:


Kritisera kapitalister: bra, de jävlarna förtjänar fan inte att suga ut arbetarna

Kritisera bidragstagare: ondskefullt för de som lever på bidrag kan inte hjälpa det

Kritisera USA/västvärlden: bra, för imperialister försöker ta över allt

Kritisera terrorister: taskigt för tänk på socioekonomiska faktorer

Kritisera svenskars invandringskritik: bra, för all invandringskritik är rasistisk

Kritisera invandrares hat mot svenskar: dåligt för det är stigmatiserande

 

Ja så kan man hålla på.

 

I Ekdahl & Ekdal så spann programledarna tillsammans med vänsterakademikerna på tanken att Trump vann pga han hatade kvinnor, och att det därför är viktigt att vi stöttar kvinnor så att USA kan få en kvinnlig president.

Det var alltså enligt dem det som det amerikanska valet handlade om.

DE ÄR HELT SVT-INDOKTRINERADE. SVT ÄR ETT TILLHÅLL FÖR FEMINISTER, BÖGAR OCH SEKULÄRA MUSLIMER.


Denna video är en sammanställning på SVTs syn på Trump:


Kolla gärna omkring 17:05, där Claes säger:

När USA för första gången stod inför möjligheten att få en kvinna som president, så blev det istället ännu en vit man, som anklagats, dessutom, för både sexistiska uttalanden och för att ha kladdat på rader av kvinnor.

 

Claes läser väl detta från en teleprompter som skrivits av, gissar jag, en feminist på SVT.

Det är så jäkla uppenbart att valet för svenska feminister handlade just om könskriget.

WFT!?


Om man spenderar sina dagar i SVTs inhägnade verkstad så ser man det kanske som fullt naturligt att presidentvalet i USA handlade om "en kvinnlig president mot en sexistisk vit man". Kompetens är tydligen underordnat - det är hudfärg och kön det handlar om i SVTs marxistiska verkstad.


Och sen har dessa vänstermuppar mage att säga att man inte ska ställa grupp mot grupp.


Nej nu måste jag gå ut och spy lite.

Hade vi tillåtet en öppen och fri debatt i TV hade dessa virrhjärnor aldrig haft någon makt för då hade deras dåliga argument exponerats omgående. Vänstern kräver åsiktsmonopol. Så har det alltid varit i historian. Sen använder de sitt åsiktmonopol till att säga att alla som är till höger är fascister, rasister och hot mot demokratin.


Det var som när Björn Afzelius 1985 skrev en låt som hette Svarta Gänget, där han beskriv Moderaterna som "samma gamla rasister".


Då var dom kompis med fascisterna. Då var dom bundis med nazisterna
Då var dom bästis med rasisterna. Då var dom ett med falangisterna
Det var då, det var länge se'n
Men nu står samma Svarta Gäng och har häng på ministertaburetterna igen!
Nu har dom putsat upp fasaderna. Nu ser dom ut som demokraterna
Nu går dom själva runt på gatorna. Nu vill dom kallas "Moderaterna"
Det är bluff! Det är samma gäng! Om igen samma Svarta Gäng!
Jajjamän, det är samma gamla mörkermän!


Javisst, vänstern ser högerspöken överallt. En röst på Moderaterna är en röst för etnisk rensning, visste ni det?


På 1990-talet sågs Expressen och Aftonbladet som skräptidningar ingen tog på allvar. Nu är de med i det fina gänget som ska "stoppa skräpnyheter" från de invandringskritiska nättidningarna. Måste vara skönt för dem!


Skönt när man kan ha åsiktsmonopol. Den enda frågan för SVT är väl hur man ska tvinga folket att inse att SVT har rätt?


Jag tror att SVT gör bäst i att fortsätta den inslagna vägen. På sikt kommer de troligen tappa förtroende men det kommer ta lång tid, särskilt eftersom SVT sitter på en miljardbudget. Försöker SVT sprida en mer ärlig och nyanserad bild så kommer allt fler inse att SVT inte är neutrala, trots allt.

Det krävs inte mycket för att förändra någons åsikter. Själv hörde jag som barn/ungdom bara 2 gånger på SVT/SR något positivt om kapitalism men det räckte för att väcka tanken om att kapitalismen kanske inte är så ondskefull som vänstermedia vill ge sken av.

Det är en dålig strategi att försöka vara ärlig när man har fel.

Av allasolikavarde - Torsdag 17 jan 17:30


 


Hahahahaha!


Jag kan inte hitta källan för bilden, annat än att den sprids i Sydafrika.


Nåväl. Våra politiker talar om vikten att blanda utrikes födda med inrikes födda. Det är deras mål. Som ideal har de någon kommun i norra Sverige där det bor många finländare...


Det finns två olika hypoteser kring vad som händer om man ska tvångsintegrera människor: conflict / contact hypotesen. Den säger att ju mer man lär känna varandra, desto mer sannolikt att man gillar varandra (contact). Den andra möjligheten är conflikt, som säger att ju mer man umgås desto mer konflikter blir det.


 

Hmm, ja det här ser ju ut som en person jag vill anställa om 7 år när han tragglat sig genom SFI....


Här lite info jag klippt ut från en studie om integration i Burundi (Perils or Promise of Ethnic Integration? Evidence from a Hard Case in Burundi). Gick tyvärr inte kopiera-klistra.


Contact-hypotesen:


  Conflict:


 


Debatten i media är förstås aldrig dubbelsidig. Det heter att integration och mångkultur är bra, för att det är det. Och bara de som håller med får vara med och diskutera. Akademiker är för fega för att uttala sig, och även om de uttalar sig så brukar det inte leda till något. En insändare i SVD på sin höjd, och sedan händer... ingenting.


Om däremot lilla hoppetossa-forskare gör någon halvvetenskaplig undersökning som visar att integrationen i någon liten by i Norrland fungerar "jättebra" så skickar SVT strax dit ett kamerateam.

"Här är Asha, 35, se så glad hon är. Hon har jobb och vänner. Hennes barn går i skolan".


Det är uppenbart för mig att det hela är en mycket medveten operation av SVT för att visa på positiva bilder av nyanlända.

Jovars, de svenskar som inte lever i närheten av "mångfalden" behöver få positiva bilder och kanske tror de på bilderna.

Vi som t.ex lever i Malmö påverkas inte så lätt. Åtminstone vet jag att alla glädjeartiklar om "flykting får jobb, hurra! Se så trevlig hon är!" inte beskriver verkligheten så som jag ser det.


Vad som slår mig om contact-studierna är att de brukar genomföras i det militära. Det är ganska självklart att man i det militära måste jobba tillsammans. Det som är intressant är att när militärerna återvänder till det civila livet så har de inte nödvändigtvis blivit "väntermänniskor" som tror på "allas lika värde". Det beror på att man gör sina livsval utifrån den verklighet man befinner sig i.


Om det gynnar mig personligen att undvika människor av en viss etnicitet, t.ex för att de väldigt ofta ägnar sig åt anti-sociala aktiviteter, då kommer jag att göra det. I det militära gynnar det däremot personer att försöka jobba tillsammans med alla.

Av allasolikavarde - Torsdag 17 jan 00:08

Jag tänkte starta en tråd på Flashback med ämnet "postmodernism och invandringskritik" och har det färdigskrivet i mobilen men sedan så ångrade jag mig. Att göra det i kategorin Invandring&Integration är nämligen ganska meningslöst för nivån i det delforumet är så lågt.


Jag klistar tills vidare in det här istället:


Jag har liksom många missförstått ordet postmodernism. Liksom Eberhard, i en tråd nyligen, trodde jag det handlade om att det inte finns några värden. Alltså en slags flum av sådan typ man ibland hör kvinnor argumentera utifrån.


Faktum är dock att postmodernismen säger att ingen kan göra anspråk på sanningen.

 Den bryter med modernismen som t.ex ansåg att västerlandet var den mest utvecklade delen av världen. Postmodernism frågar istället: vem säger det? Varför är vårt samhälle "bättre" eller "högre" än det i Grekland, även om de är fattigare?


Det är lite märkligt att inte invandringskritiker varit bättre på att utnyttja postmoderna tankar. Det finns utifrån postmodernismen ingen anledning att säga att livet i Sverige är bättre än i Syrien. Visst dör folk oftare, men folk dör ju hela tiden. Ska man räkna allt i termer av döda? Medellivslängden i Afghanistan idag är i nivå med Sverige på 1930-talet. Vi anser inte att Sverige på 1930-talet var ett imhumant helvete som förtjänade att folk flydde ifrån.


Jag kollade nu upp det och jag träffade faktiskt rätt. Förväntad livslängd vid födseln i Sverige för en person född på 1930-talet var i snitt 64 år. Medellivslängden i Afghanistan är... 64 år.


Lögner, lögner, lögner. Vänstern kommer ständigt med lögner.

Om vi kunde leva i Sverige på 1930-talet, varför kan de inte leva i Afghanistan idag...?

Ja det ljugs så hemskt från politikerna och inget kan vi göra för att få våra röster hörda....   


Jag tror att vad som skulle behövas är några fler karismatiska ledare. Något vi inte har många i Sverige.

När jag går genom historian så verkar karismatiska ledare inspireras av andra karismatiska ledare. Jag läste att Nigel Farage, ledare för UKIP, blev inspirerad av när Enoch Powell hälsade på i hans skola. Enoch Powell var den välkände invandringskritikern som fick hoppa av politiken efter att ha gjort ett tal på 1960-talet där han förutspådde att massinvandringen skulle leda till "floder av blod". Efter det tystades debatten ner i UK. Men Farage gav sig alltså inte.


Det är väl också därför jag skriver. Jag har själv blivit inspirerad av personer som Karl-Olov Arnstberg, professorn i etnologi som blev oönskad efter att han skrev en bok om romer. (hans blogg finns för övrigt här)

Jag är även inspirerad av August Palm, skräddaren som spred socialdemokratin i landet.

Men Arnstberg har ju skrivit en massa just för att skapa en grund för invandringskritiken i Sverige. Det finns ett antal andra sådana, som skapat en grund och varit förgrundsgestalter. Ofta har de fått offra mycket. Detta har beskrivits i boken Priset, tolv författare om svensk repression , där förutom Arnstberg även ingår Ingrid Björkman, Julia Caesar, Jan Sjunnesson, Marika Formgren, Mats Dagerlind, Kajsa Ekholm Friedman, Jonathan Friedman, Gunnar Sandelin, Anna Hagwall, Jan Milld, Ingrid Carlqvist och Karl-Olov Arnstberg.


Jag ska beställa den till Malmö stadsbibliotek nu faktiskt.


Är säkert väl värd läsa. Som brukligt nämns boken inte i någon av de traditionella medierna. Kanske någon dag blir alternativmedia "mainstream", på samma sätt som Expressen blivit det, från att ha setts som skvallerpress.


Hur som helst så tänker jag mig att folk som mig är en typ av andra eller kanske tredje generationens invandringskritiker. Vi har inget samröre alls med några "extrema" grupper, för vi behöver inte. Går man tillbaka till 1995 eller tidigare så var alla invandringskritiker i en grupp, och då fanns det alltid någon nynazist med i gruppen vilket innebar att gruppen fick epitetet "nazistkoppling".


De som är 20 år idag var 12 år när SD kom in i riksdagen. De har aldrig sett någon nazism i invandringskritiken. Det går utmärkt att vara invandringskritiker idag utan att heila, även om det fortfarande är såpass känsligt att rösta SD att folk som mig måste vara anonyma.


Fortsätter min genration att skriva kanske vi inspirerar någon ungdom, och förr eller senare kommer någon av dessa att lyckas genomdriva en mer nationalistisk politik.

Av allasolikavarde - Lördag 12 jan 14:18

Blev nyligen varse att Unabomber 1995 skrev ett manifest där han skriver sina åsikter om vänstermänniskor.


Det är intressant och klarsynt. Som de flesta kanske vet var Unabombern ett matematiskt geni som lämnade den akademiska världen och bosatte sig i skogen. Efterhand blev han allt mer fientlig mot den materiella världen och började skicka bomber till bland annat flygplatser och datorförsäljare.

Han nämns som hastigast i filmen Good Will Hunting.


Hans manifest är från 1995 och jag har aldrig brytt mig så mycket om det eftersom jag inte är teknikfientlig. Jag vill inte leva utan dator och internet. Men nu ser jag att han skrev intressant om vänstermänniskor, vilket är värt citera. Detta är stycken jag själv personligen har upplevt:


Leftish anthropologists go to great lengths to avoid saying anything about primitive peoples that could conceivably be interpreted as negative. They want to replace the world “primitive” by “nonliterate.”

https://genius.com/Unabomber-feelings-of-inferiority-annotated


Folk utanför den akademiska världen kanske inte är medvetna om denna debatt inom antropologin, nämligen frågan om huruvida vissa folk/kulturer är mer "primitiva". Fram till 1960-talet någon gång så ansågs det överlag att utveckling går från primitivitet till högstående, där t.ex stenåldern var en "primitiv" ålder.

Men om du idag säger till en person från t.ex södra Afrika att de kommer från en primitiv kultur så kommer de ofta ta illa upp. Vilket man kanske kan förstå.


Ta Kina, ett land som var fattigt fram till 1960-talet. På 1950-talet skedde ju faktiskt världshistorians största svältkatastrof i Kina då miljontals dog av svält pga Maos reformer. (För den mer ideologiskt intresserade kan inflikas att Maos reformer har likheter med både Soviets ekonomiska politik under stagnationsåren, och det New Public Management vi numer använder i offentlig sektor. Systemen är lika så till vida att det handlar om pinnjakt på en lägre nivå utan överblick på helheten.)

Men kan man säga att Kina var "primitivt"? Kina har trots allt en betydligt längre och finare historia än nästan vilket annat land som helst.


12. Those who are most sensitive about “politically incorrect” terminology are not the average black ghetto- dweller, Asian immigrant, abused woman or disabled person, but a minority of activists, many of whom do not even belong to any “oppressed” group but come from privileged strata of society.


Detta hade jag själv kunnat skriva. Jag tror att det beror på vänstern traditionella beteende av att vilja förändra "de lidande" ovanifrån. Min far var kommunist uppväxt i en idyllisk (men inskränkt) medelklass och han jobbade själv i en fabrik ett tag för att han ville "hjälpa arbetarna". Jag tror inte han lyckades. De tyckte nog mest ganska illa om honom för att han var en så dålig arbetare. Händelsevis har jag själv samma erfarenhet från att arbeta i fabrik, men till skillnad från mig så har min far fortsatt att tro på kommunismen och "allas lika värde", trots att det ju uppenbarligen inte är så att alla är lika på alla sätt och vis.


13. Many leftists have an intense identification with the problems of groups that have an image of being weak (women), defeated (American Indians), repellent (homosexuals) or otherwise inferior. The leftists themselves feel that these groups are inferior. They would never admit to themselves that they have such feelings, but it is precisely because they do see these groups as inferior that they identify with their problems.


Det är intressant att tänka på att Kaczynski skrev detta så klarsynt 1995. Denna insikt tror jag inte blivit allmängods förrän kanske omkring 2015, och stycket som helhet hade jag nog endast kunnat skriva under på 2018. Man brukar t.ex numer tala om att det är vänstern som är de mest rasistiska, eftersom vänstern ständigt talar om olika gruppers särbehov, medan högern talar om att behandla alla lika.


14. Feminists are desperately anxious to prove that women are as strong and as capable as men. Clearly they are nagged by a fear that women may NOT be as strong and as capable as men.


Den som följt min blogg vet att jag hade kunnat skriva detta stycke också.


15. Leftists tend to hate anything that has an image of being strong, good and successful. They hate America, they hate Western civilization, they hate white males, they hate rationality. The reasons that leftists give for hating the West, etc. clearly do not correspond with their real motives. They SAY they hate the West because it is warlike, imperialistic, sexist, ethnocentric and so forth, but where these same faults appear in socialist countries or in primitive cultures, the leftist finds excuses for them, or at best he GRUDGINGLY admits that they exist; whereas he ENTHUSIASTICALLY points out (and often greatly exaggerates) these faults where they appear in Western civilization. Thus it is clear that these faults are not the leftist’s real motive for hating America and the West. He hates America and the West because they are strong and successful.


Återigen är det intressant att detta först blivit allmänt tankegods de senaste åren.


16. The leftist is anti-individualistic, pro-collectivist. He wants society to solve everyone’s problems for them, satisfy everyone’s needs for them, take care of them. He is not the sort of person who has an inner sense of confidence in his ability to solve his own problems and satisfy his own needs. The leftist is antagonistic to the concept of competition because, deep inside, he feels like a loser.


Därav beteckningen "vänsterbliven", "vänsterslödder", osv.


18. Modern leftish philosophers tend to dismiss reason, science, objective reality and to insist that everything is culturally relative. It is true that one can ask serious questions about the foundations of scientific knowledge and about how, if at all, the concept of objective reality can be defined. But it is obvious that modern leftish philosophers are not simply cool-headed logicians systematically analyzing the foundations of knowledge. They are deeply involved emotionally in their attack on truth and reality.


Instämmer.


De efterföljande punkterna var också bra men de handlar om vänstermänniskans underlägsenhetskänsla, något som jag tror är mer allmänt känt idag och inte behövs påpekas.Vad jag däremot vill påpeka är att jag allt mer insett att feminism är baserat just på kvinnors känsla av underlägsenhet gentemot mannen. Denna känsla av underlägsenhet har man naturligt som barn, men medan pojkar växer upp och blir män som kan "ta för sig" så tar det längre tid för kvinnor att göra sin röst hörd. En tjej i 16-20-årsåldern upplever sig oftast bli ignorerad.

Detta är faktiskt, kan jag  konstatera efter att ha försökt förstå feminismen i 20 år, feminismens grund. Feminismen saknar egentlig vetenskaplig grund. Dess grund utgörs av unga tjejer som tycker att världen är orättvis. Sedan klär de detta i halvvetenskapliga termer och löst tolkade forskningsstudier för att ge lite kredd till sina känslor.


Går istället över till:


21. Helping black people is not their real goal. Instead, race problems serve as an excuse for them to express their own hostility and frustrated need for power. In doing so they actually harm black people, because the activists’ hostile attitude toward the white majority tends to intensify race hatred.


Nu kom vi in på det igen att vänsterns antirasism ökar rasmotsättningar.

Vi kan själva se det i Sverige. När vänstern ständigt ska dra upp rasistkortet leder det till två saker: 1. Rasifierade ser det som legitimt att kritisera systemet (och vita människor) och att klandra dessa för sina egna motgånger. 2. Etniska svenskar ser det som djupt orättvist att vissa grupper i samhället får en gräddfil enbart pga etnicitet.

Det är nog av denna anledning jag själv är djupt kritisk till antirasismen, homovurmandet, feminismen och liknande.


Detta leder förstås i sin tur till att vänstern kallar mig hatare, sexist, rasist, med mera, och att jag, år 2018 i "världens mest toleranta och utvecklade land" måste skriva anonymt på nätet, för om min identitet kom fram skulle jag påverkas negativt både privat och troligen skulle jag även bli åtalad för åsiktsbrott (Hets Mot Folkgrupp kallad).


22. If our society had no social problems at all, the leftists would have to INVENT problems in order to provide themselves with an excuse for making a fuss.


Det är precis det vi sett ske. Vänstern tappar arbetarklassen och har börjat ägna sig åt antirasism. Därför de ständigt ska "stå på barrikaderna" så snart en kvinna fått sin slöja avdragen. Det är skit samma för vänsterslöddret om slöjhistorian är sann eller falsk, för det är viktigaste är att signalera sin godhet. Alltså bevis för att tesen "om det inte fanns sociala problem så skulle vänstern uppfinna problem".


Det var del 1 av Unabomberns skriverier om Vänstermänniskan, den som heter Feelings of Inferiority. Han skrev några fler delar som jag får redogöra för senare.


Av allasolikavarde - Fredag 11 jan 19:26


 

Nu körde SVT en runda igen med framträdande artiklar inom temat "idrott och jämställdhet". Idag Janne Andersson som förklarar att han är fan inte ekonomiskt oberoende.

Relaterade artiklar till den är:

 

Man kan få intryck av att SVT har en viss slagsida... åt feministhållet.

De tänker nog inte ens på det. "Vadå, jämlikhet är väl bra?"


För att citera Nilla Fischer själv:

”Det är inte orättvist att jag riktar mig till alla män. Det är däremot orättvist att till exempel jag som kvinna och hbtq-personer tvingas kämpa för grundläggande mänskliga rättigheter”, skriver Wolfsburgsspelaren som nästa år ska spela för Linköping.

https://www.svt.se/sport/fotboll/fischer-fulltolka-inte-budskapet


Det får mig att känna att det är befogat med vänsterns definition av mänskliga rättigheter:


 


Visst kan det tyckas självklart att kvinnor "ska ha" samma lön som män.

Men problemet är att de manliga fotbollsspelares löner betalas av att publik vill titta på män spela fotboll, medan de inte vill titta på kvinnor som spelar fotboll. Därför tjänar män mer än kvinnor gör.

Det tycker feminister, och vänstermänniskor som SVT är "orättvist". Ja det är det kanske.


En annan ironisk aspekt är att jämlikhet aldrig har handlat om att män ska ha något som kvinnor har. T.ex drevs Jämlikhetsmyndigheten av fyra kvinnor och ingen man. Detta kallas "jämlikt". Att 70% av cheferna i kommunerna är kvinnor kallas också jämlikt. Är däremot mer än 55% av chefer i en organisation män så klagas det över "bristande jämlikhet".


Jämlikhet handlar alltså inte om att män och kvinnor ska ha det "lika", utan om att kvinnor ska ta pengar från män. Det kan vara viktigt att känna till den definitionen, så förstår man också varför feminism är en perfekt vinkel för det gamla arbetarepartiet: feminismen kommer aldrig att lösas.


Studier visar redan att män och kvinnor tjänar ungefär lika mycket per timme, men att män tjänar mer i månaden eftersom de jobbar mer. Det tycker kvinnor är bevis på "bristande jämlikhet".


Jag förutspår att i framtiden kommer akademiska arbeten att sjunka i lön, medan praktiska arbeten såsom elektriker, rörmokare, med mer, kommer att öka. Det beror på att när kvinnor ger sig in i ett yrke så sjunker lönerna. Möjligen för att kvinnor, likt de i Jämställhetsmyndigheten, tjafsar för mycket och inte utför så mycket?


Hur det än är med det, så kommer kvinnor då att tycka det är orättvist att elektriker tjänar mer.

En gång i tiden var devisen "lika lön för lika arbete". Nu är devisen "mer pengar till oss för att vi är kvinnor". Om en kvinnlig byggnadsarbetare t.ex inte kan prestera lika mycket som en manlig pga brist på fysisk styrka, ska de ändå tjäna lika mycket? Feministerna säger givetvis JA.

Men hur kan man tycka det är rättvist i en marknadsekonomi att människor som presterar sämre ska tjäna lika mycket?


Ingen kan heller kritisera den s.k jämlikhetspolitiken eftersom alla är rädda för vad folk ska tycka. Alla känner ju kvinnor och är rädda för att om de säger att de är emot feminism så ses de som kvinnohatare.


Av samma anledning kan man inte offentligt kritisera Pride-ifieringen av samhället: Homosexuella ska synas och höras överallt bara för att de är homosexuella. Kritiserar man detta är man kanske homofob och då kommer man tappa vänner och ses som en hatare.


Så det är lättast för svensken att vara inkluderande. Då kan man inte förlora något. Det kallas spelteori: gör det valet där man har störst chans att vinna och minst risk att förlora.


Eller som Navid Modiri sa:

Vad kommer du minnas av 2018?

– Att jag upptäckte att den svenska toleransen som vi pratat om så länge och marknadsfört oss med globalt egentligen var en förtäckt och undertryckt konflikträdsla.

https://nyheteridag.se/fem-snabba-fragor-om-2018-navid-modiri-skulle-vilja-ge-stefan-lofven-en-ayahuascaceremoni/


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se